dinsdag 25 februari 2020 10:55

wie

(Leestijd: 1 minuut)

Mensen motiveren en begeleiden om veranderingen uit te voeren en goed af te ronden, is iets wat mij de laatste 15 jaar bezighoudt. Samen met de klant doelen stellen, deze op een professionele wijze kunnen bereiken en ondertussen nog samen wat plezier beleven, dat geeft mij voldoening!

Ik heb 35 jaar ervaring in de ICT industrie en dit zowel in internationale bedrijven als Belgische KMO's. Ik behaalde het diploma van Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur en na het bekleden van functies in de technische support, product- en salesmanagement werd ik algemeen en verkoopdirecteur binnen de ICT sector

woensdag 12 februari 2020 12:48

aanbod

(Leestijd: 1 minuut)

inzicht

ukuqonda of inzicht in het Zulu wil bedrijfsleiders helpen om inzicht te krijgen. Als bedrijfsleider ben je druk bezig met het uitbouwen van je bedrijf. Tussen alle inkopen, verkopen, aansturen van mensen, administratie, enz. zie je soms het bos niet meer door de bomen. Het ontbreekt je aan inzicht in de fundamenten van je bedrijf: een goed plan, de juiste mensen, uitgekiende processen en systemen die op punt staan. Wij willen je helpen om dat inzicht te krijgen, om samen te ontdekken wat de sterktes en te verbeteren punten zijn binnen jouw bedrijf.

woensdag 12 februari 2020 11:20

legal

(Leestijd: 4 - 7 minuten)

Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

Deze website is eigendom van ukuqonda.

Contactgegevens: Rudi Meylemans

Adres maatschappelijk zetel: Ooievaarsdreef 13, 2900 Schoten, België

Telefoon: +32 498 92 55 29

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ondernemingsnummer: BTW BE 0744.366.518

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ukuqonda of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ukuqonda levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ukuqonda de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ukuqonda kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ukuqonda geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ukuqonda kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ukuqonda verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

ukuqonda verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht bij Rudi Meylemans op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerkingsdoeleinden

ukuqonda verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ukuqonda verbonden zijn;

ukuqonda garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Je kan jouw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van jouw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 
woensdag 12 februari 2020 11:16

privacy beleid

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Introductie

Deze Privacy Policy legt uit hoe en welke informatie wij verzamelen van onze bezoekers van onze website.

Welke informatie verzamelen we over jou?

Als je onze site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van jou bij: de pagina's die je bezoekt, jouw ip- adres en een identificatie van jouw browser en computer-type. Bv: een Telenet klant bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KPN Nederland, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we je kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op jouw toestel worden opgeslagen en die jouw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal je verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat je automatisch wordt toegekend.

Als je klant bij ons bent, houden we hiervoor ook jouw contact- en facturatie-gegevens bij. Je geeft deze zelf op bij bestelling.

Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we je kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op jouw toestel worden opgeslagen en die jouw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal je verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat je automatisch wordt toegekend.

Wie verzamelt deze info over jou?

Wij, dat is ukuqonda. Onze maatschappelijke zetel is op de Ooievaarsdreef 13, 2900 Schoten. Ons ondernemingsnummer is BE  0836.221.855  . Je kan ons het makkelijkst via Email bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie deel je ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van jou. Door bij ons te bestellen, geef je ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel je gebruikt, alsook de "cookies" stuurt jouw browser mee. Het ip-adres krijgen we van jouw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

We willen onze klanten natuurlijk kunnen contacteren om je correcte facturen te kunnen sturen of om ondersteuning te bieden. Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt) om onze site en nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren. De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

Hoe lang bewaren we gegevens over jou?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor website bezoekers is dat 5 jaar. De accountgegevens van klant bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt eveneens door een externe firma. Zij ontvangen jouw ip adres, de identificatie die jouw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina's die jij bezoekt op onze site. Daarnaast gebruiken we een externe tool om onze facturen te maken. Deze laatste krijgt uiteraard enkel toegang tot de gegevens die nodig zijn om correcte facturen en bestelbonnen op te maken.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt jou als individu centraal, en geeft je een aantal rechten. Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over jou bijhouden en mag je incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan je ons vragen om gegevens te wissen, en mag je bezwaar maken tegen overdracht van jouw gegevens naar derden. Indien je één van deze rechten wil uitoefenen, neem je best per email of schriftelijk contact met ons op.

Via de instellingen van jouw browser kan je de "cookies" die je identificeren, wissen. Je kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken.

Het is wel zo dat jouw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Indien je van mening bent dat jouw rechten geschonden zijn, kan je klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

Een meer “wettelijke” versie van onze policy vind je hier.

 
 

Free Joomla templates by L.THEME